Maritimt interessert ungdom.

Dei siste 3 åra har Smedholmen kyst og naturlivskule drive opplæring av maritimt interessert ungdom som igjen har hatt andre ungdomar med seg på seglas og aktivitetar; prosjektet «Vind i segla».
Fleire av ungdomane er på veg ut i ulike yrker, men og maritime utdanning er det mange som søkjer seg til». Dei får og med seg erfaring i friluftsliv, klesval, meteorologi, og naturkjennskap samt båtføraropplæring.

. Frå Barnehagar til Bedrifter og pensjonistgrupper. Men i hovudsak for skuleklassar og organisasjonar. Dette vil oppretthalda drift av fartøyet Seladon og etterkvart bruk av dei tradisjonelle båtane me har.

Mange av dei opna båtane våre er flytta til Austevoll og Bekkjarvik, ein stad som veit å ta vare på kystkulturen. Dei vert der vidst fram.i Museet Hengjo. Men og nokre av båtane vert værande i Fitjar for vidare bruk, så ta kontakt om du skulle ha interesse av dette?

90894857
einmat@online.no

Smedholmen maritime kurs tilbyr kurs i moderne båtar.

BONNY LASS I GSE HAMNA FULL RIGG

KURS OG TURAR I «MODERNE» SEGLBÅT?
– Kurs i segling?
– for 1 til 5 personar

Kurset er ein del av tilbodet ved:

Maritime kurs Smedholmen

Cayenne 42: ( kan stilla opp med 2 like båtar dersom ein ynskjer kappsegling)

For private grupper:

Kr. 500,- for første time.

Kr. 400,- for neste, så 300 – 200 og 100,- pr. time dei resterande timane for båten.

Max 5 deltakarar.

Bedrifter:

Kr. 500,- pr. time båtleiga. Pr. båt.

Fleirdagskurs med overnatting; 4 kursdeltakarar + kurshaldar.

– Kurs: ¤ Segling ¤ navigasjon ¤ båtførarkurs ¤ sikkerheit ¤ metorologi, straum og strategi ¤ hantering av båtar og fartøy i storm og nød.

Mat kan handlast inn mot 10% tillegg på matkost.

Kurset kan haldast andre stader enn Fitjar: Det vert då ein kostnad på kr. 200,- pr. time gangtid til og frå (6 knop)

ta kontakt på:
einmat@online.no
tekstm: 90894857

Beste helsing Einar Matre

 

ANDRE MULIGHETER (eldre innlegg)

– Det kan væra kurs for familiar som har planar om å kjøpe slik båt eller leige slike båtar til feriebruk. Opplæringa vil bli gitt som ein praktisk tur ut i området rundt Stordøya, men me kan og kome til deg om du bur andre stader i Hordaland. Me kan og segle i din båt om du ynskjer opplæring og trening der.

– Kurs / teambuilding / matchracing ( Me har samarbeid med ein lik båt og kan tilby kappseglas desse båtane i mellom) Dette passer for bedrifter, familiar, små grupper som vil gjere noke positivt og spennende i lag. Alt frå 1 til 5 personar i kvar båt. Det vert lagt stor vekt på opplæring og at ein skal ha det kjekt.  og ikkje la «konkuransen» stresse oss, slik det ofte kan være i regatta. Når to like båtar kappseglar, så ser ein lettare resultat ved å jobba i lag og det er inspirerande å lære og finne ut av seglingens «kunst». Små detaljar kan virke inn på farten og ein vil bli facinert av den vitenskap som ligg bak segling.

Kurshaldarar har erfaring i alt frå konkuransesegling i Laserjolle, tradisjonsbåtar, havseglarar til fartøy som Staatsraad Lehmkuhl og kan bidra med lang erfaring i sjømannskap.

Kontakt Einar på  tekstmelding: 90894857 eller einmat@online.no

 

Seiling i Middelhavet 2018

SEGLING I MIDDELHAVET:

Aktiv ferie der du kan kursa deg og samstundes nyte det gode liv.

Desse turane er for deg som ynskjer erfaring i det å handtera ein seglbåt og kanskje segle den på eiga hand seinare. Og for deg som ynskjer å nyte soldekk og koble av. Ingen krav til å ta kurset men ordinær opplæring vert gjeve til alle. Ein fordler oppgåver ombord.

Så ta kontakt  for meir info  om sesongen i dei Greske øyar i 2018.  Veken 18 er ordinært seglkurs veke 19 er tematur i Gresk mytologi, historie og philosophi.

– Veke 40,og 41 er ledige for neste sesong. Ta kontakt.

– Informasjon: einmat@online.no

 

– Organiserar du ei grupper gir me rabattar, be om infomasjon.

På opne turar må ein dele lugar med andre eller kjøpa heile lugaren og får ein del rabatt. Det er 5 dobble lugarar i båten.

VILLMARKSLEIREN

http://www.naturoppleving.no/

Skånevik Naturoppleving er ein aktivitets- og opplevingsleverandør som har spesialisert seg på varierte
og tilrettelagde villmarksopplevingar for alle som ønskjer eit annleis og spennande eventyr her i Skånevik.
Hjarteleg velkommen til oss, vi lager gjerne eit opplegg som er tilpassa di gruppe! Les om våre samarbeidspartnarar!

Villmarksleiren, Skånevik Fjordhotell og seglkutter Seladon har inngått eit samarbeid når det gjeld å formidlar ulike opplegg som knytter seg til teambuilding og naturoppleving med Fjordhotellet som ein del av matserveringa og overnatting.

Ein tingar aktørane kvar for seg og set saman dei opplegga ein ynskjer.

«Gokurs» held kurs i «Mindfullness», stressmeistring og avspenning, ved bruk av Seladon.

 

Linda Egelandsdal Kongestøl TH
Familieterapeut / Foredragshaldar

Utdanna førskulelærar ved Høgskulen Stord Haugesund

Utdanna familieterapeut ved Diakonhjemmet høyskole Oslo

Sertifisert kursleiar i PREP via Modum Bads senter for familie og samliv

Utdanna instruktør i Mindfulness Via Huma Nova (Katarina Lundblad)

Medlem av Norsk forening for Familieterapi

Anne Beth Ø. Langli
Foredragshaldar

Utdanna førskulelærar ved Høgskulen Stord Haugesund

Sertifisert kursleiar i PREP via Modum Bads senter for familie og samliv

Langli har vidareutdanning i 6-10års pedagogikk og vidareutdanning i
psykososialt arbeid med born og unge.

Kontakt oss gjerne for påmelding eller meir informasjon:

Tlf. 951 23 968

post@gokurs.no

Org.no: 997 323 556

http://www.gokurs.no