Kategoriarkiv: Kurs i sjømannskap

Smedholmen maritime kurs tilbyr kurs i moderne båtar.

BONNY LASS I GSE HAMNA FULL RIGG

KURS OG TURAR I «MODERNE» SEGLBÅT?
– Kurs i segling?
– for 1 til 5 personar

Kurset er ein del av tilbodet ved:

Maritime kurs Smedholmen

Cayenne 42: ( kan stilla opp med 2 like båtar dersom ein ynskjer kappsegling)

For private grupper:

Kr. 500,- for første time.

Kr. 400,- for neste, så 300 – 200 og 100,- pr. time dei resterande timane for båten.

Max 5 deltakarar.

Bedrifter:

Kr. 500,- pr. time båtleiga. Pr. båt.

Fleirdagskurs med overnatting; 4 kursdeltakarar + kurshaldar.

– Kurs: ¤ Segling ¤ navigasjon ¤ båtførarkurs ¤ sikkerheit ¤ metorologi, straum og strategi ¤ hantering av båtar og fartøy i storm og nød.

Mat kan handlast inn mot 10% tillegg på matkost.

Kurset kan haldast andre stader enn Fitjar: Det vert då ein kostnad på kr. 200,- pr. time gangtid til og frå (6 knop)

ta kontakt på:
einmat@online.no
tekstm: 90894857

Beste helsing Einar Matre

 

ANDRE MULIGHETER (eldre innlegg)

– Det kan væra kurs for familiar som har planar om å kjøpe slik båt eller leige slike båtar til feriebruk. Opplæringa vil bli gitt som ein praktisk tur ut i området rundt Stordøya, men me kan og kome til deg om du bur andre stader i Hordaland. Me kan og segle i din båt om du ynskjer opplæring og trening der.

– Kurs / teambuilding / matchracing ( Me har samarbeid med ein lik båt og kan tilby kappseglas desse båtane i mellom) Dette passer for bedrifter, familiar, små grupper som vil gjere noke positivt og spennende i lag. Alt frå 1 til 5 personar i kvar båt. Det vert lagt stor vekt på opplæring og at ein skal ha det kjekt.  og ikkje la «konkuransen» stresse oss, slik det ofte kan være i regatta. Når to like båtar kappseglar, så ser ein lettare resultat ved å jobba i lag og det er inspirerande å lære og finne ut av seglingens «kunst». Små detaljar kan virke inn på farten og ein vil bli facinert av den vitenskap som ligg bak segling.

Kurshaldarar har erfaring i alt frå konkuransesegling i Laserjolle, tradisjonsbåtar, havseglarar til fartøy som Staatsraad Lehmkuhl og kan bidra med lang erfaring i sjømannskap.

Kontakt Einar på  tekstmelding: 90894857 eller einmat@online.no

 

Seiling i Middelhavet 2018

SEGLING I MIDDELHAVET:

Aktiv ferie der du kan kursa deg og samstundes nyte det gode liv.

Desse turane er for deg som ynskjer erfaring i det å handtera ein seglbåt og kanskje segle den på eiga hand seinare. Og for deg som ynskjer å nyte soldekk og koble av. Ingen krav til å ta kurset men ordinær opplæring vert gjeve til alle. Ein fordler oppgåver ombord.

Så ta kontakt  for meir info  om sesongen i dei Greske øyar i 2018.  Veken 18 er ordinært seglkurs veke 19 er tematur i Gresk mytologi, historie og philosophi.

– Veke 40,og 41 er ledige for neste sesong. Ta kontakt.

– Informasjon: einmat@online.no

 

– Organiserar du ei grupper gir me rabattar, be om infomasjon.

På opne turar må ein dele lugar med andre eller kjøpa heile lugaren og får ein del rabatt. Det er 5 dobble lugarar i båten.