Kurs for Kvinner

Kurs for kvinner.

På førespurnad frå deltakarar som har segla med oss tidlegare, er det kome ynskje om kurs og turar der målet er reine kvinnegrupper og at dei får trena i ulike oppgåver og å ta kommandoen over eit skip og å jobba i lag for å tileigna seg kunnskap dei kan ha nytte av.

Legg igjen en kommentar