Kurs for ungdom

Kurs for ungdom, også dei som treng ei utfordring utanom det vanlege skulearbeidet.

Her tenkjer me oss at me kan få med Lærarar som kan ta del i opplegget og stå for den del av undervisninga som går på det daglege pensum i skulen. Eller ha med få ungdommar og la dei ta del i det me arbeider med og la dei få ei oppleving samstundes med at dei tileignar seg kunnskap.

  • Kurs i båtførarprøven generelt men speiellt retta mot ungdom og kvinner/jenter
  • Kurs i VHF.
  • Kurs i sjømannskap.
  • Kurs ved bruk av kajakk.
  • Kurs i bygging av grønlandskajakk.
  • Kurs for kajakk i basseng.
  • Turar i kajakk for ungdomsgrupper.
  • Opplevingsturar med mål å gje kunnskap og interesse for Kystkulturen.
  • Opplæring av framtidige sjøfolk.

Legg igjen en kommentar