Kurs i segling: Praktiske oppgåver ombord

VIKTIGE PRAKTISKE OPPGÅVER OMBORD I EIN SEGLBÅT

Under ein seglas med oss kan ein lera mykje om segling.  Er seglasen tinga som eit kurs vil alle få utdelt oppgåver som ein har ansvar for:

 • Oppgåver ved fortøying. Fendring og fortøyningstau.
 • Oppgåver ved ankring (ev.  nattseglas). Tenne ankerlanterne (lanterner) og sjekke desse.
 • Oppgåver ved seglsetjing. Faste plassar.
 • Sikkerheit og arbeid på dekk. Sjekke livliner og selar, sjå at alle ber vest når det bles opp.
 • Korleis starta og stoppa båten.
 •  Bruk av kartplottar, rutekontroll/laga ruter.
 • Flåte og gummibåt med motor.
 • Lukking av dekksluker.
 • Opning og stenging av kranar og bruk av toalett/septikk.
 • Stenging og fråkopling av gassanlegg. Prosedure ved bruk av dette.
 • Gjera sjøklart under dekk.
 • Prosedure ved mann overbord (kasta slings, bøye, trykka MOB knapp (på plottar)
 • Ansvar for utdeling og bruk av sikkerhetselar og vestar
 • Ansvar for å slå av og på VHF og instrumentpanel før og etter dagens etappe.
 • Slå av og på kjøleboks, ettersom me seglar eller går for motor.
 • Kopla til landstraum og sjekka at me har lading.
 • Dagleg vask under dekk.
 • Regnskap/oversikt over delbetalingar under reisa, og reisekasse.
 • Navigering dersom dårleg sikt og ev. nattseglas.
 • Fylling av vatn i dei hamner me kjem til.
 • Lager lister for oppvask, matlaging og ev. dagleg vask.

Me vil og hjelpa til at dette fungerar greit.

 

Legg igjen en kommentar