Kurs i segling – teori og praksis

GRUNNLEGGJANDE KURS I SEGLING SOM SKAL GJE DELTAKARANE KJENNSKAP TIL KVA EIN BØR TILEIGNA SEG

Først vil me gå gjennom alt utstyr på båten, fordela arbeidsoppgåver og ev. faste plassar som ein kan byta på etterkvart som ein vert trygg.  Les meir her:  Kurs i segling: Praktiske oppgåver ombord

 Teori om segling vert gitt underveis eller etter avtale. Les meir her: Kurs i segling – Teoretisk del

Pris:

Teoretisk del

Praktisk del

Forenkla kurs: kr. 3900,- (Tema kan trekkjast ut frå lista etter kva som er av interesse )

Legg igjen en kommentar