Maritimt interessert ungdom.

Dei siste 3 åra har Smedholmen kyst og naturlivskule drive opplæring av maritimt interessert ungdom som igjen har hatt andre ungdomar med seg på seglas og aktivitetar; prosjektet «Vind i segla».
Fleire av ungdomane er på veg ut i ulike yrker, men og maritime utdanning er det mange som søkjer seg til». Dei får og med seg erfaring i friluftsliv, klesval, meteorologi, og naturkjennskap samt båtføraropplæring.

. Frå Barnehagar til Bedrifter og pensjonistgrupper. Men i hovudsak for skuleklassar og organisasjonar. Dette vil oppretthalda drift av fartøyet Seladon og etterkvart bruk av dei tradisjonelle båtane me har.

Mange av dei opna båtane våre er flytta til Austevoll og Bekkjarvik, ein stad som veit å ta vare på kystkulturen. Dei vert der vidst fram.i Museet Hengjo. Men og nokre av båtane vert værande i Fitjar for vidare bruk, så ta kontakt om du skulle ha interesse av dette?

90894857
einmat@online.no

Legg igjen en kommentar