Kurs ombord i Seladon

Kurs ombord i Seladon

 • Kurs i Segling og sjømannskap.
 • Korleis dei dorgde i Nordsjøen,
  (Starten på havfiske i ope hav utan landkjenning.)
 • Båtførarprøven
 • Båtførerkurs for ungdom
 • Sikkerhetskurs
 • VHF kurs
 • Kurs i knop og stikk
 • Navigasjon
 • Kurs i rigging
 • Meteorologi

Smedholmen og Seladon med båtar og utstyr vert nytta i kurssamanhang for alle grupper og enkeltpersonar som kan ha interesse i det.

Me trekkjer og inn kompetanse frå ulik personar som me inviterar til å driva kursa med oss; Fiskarar, sjøfolk, høgskuleutdanna, museumsfolk og ikkje minst dei sjølvlærde personar som og har interesse i å formidla sine kunnskapar har vore ei grunnstamma i kursa me held. Dette ser me er av stor verdi for å få ein heilskap i drifta. Så er målet å gje dette vidare til nye personar som kan ta over å formidla vidare.

Ynskjer å få eit endå tettare samarbeid med Lærarhøgskulen og andre utdannings/forskingsinstitusjonar, og museum  i framtida.

Legg igjen en kommentar