Vennelaget

Bli med i vennelaget Aktiv Seglas.

Join the friends society (read in english).

Du får rabatter på turer, og invitasjon til våre arrangement. Du får då 10 % på tur 1, 2 og tur 4 og 5.

Ynskjer du å melda deg inn i vennelaget  kan du ta kontakt med Gerd på skums@online.no for innmelding.

Kontingenten er kun kr 200,- pr år.
Skulle noken ynskja verta medlem i Aktiv seglas, det verkelege vennelaget for Seladon og Smedholmen kyst og naturlivskule, så kan ein betala inn til konto: 3520 5671364 (hugs namn og året du melder deg inn for; og ta kontakt med Gerd på: skums@online.no» Hugs å oppgje adresse, telefon og epost om du vil at laget skal kunna nå deg.

 

Legg igjen en kommentar